پکیج ها و قیمت های SarvCRM

 • بی نهایت
  30 روز رایگان استفاده نمایید

  80 هزار تومان ماهانه به ازای هر کاربر

  10 درصد تخفیف به ازای هر 5 کاربر تا سقف 30 درصد

  تمامی امکانات پکیج حرفه ای
  مدیریت حق دسترسی به اطلاعات برای گروه شرکت ها
  گردش کار (Workflow)
  مدیریت تامین کنندگان و سفارشات خرید
  مدیریت قراردادهای فروش و پشتیبانی
  مدیریت پرداخت های مشتریان
  مدیریت موجودی انبار
  اختصاصی سازی فرم های موجود

  فضای ذخیره سازی اطلاعات:

  100 MB به ازای هر کاربر

 • پایه
  30 روز رایگان استفاده نمایید

  30 هزار تومان ماهانه به ازای هر کاربر

  10 درصد تخفیف به ازای هر 5 کاربر تا سقف 30 درصد

  مدیریت سرنخ های فروش
  مدیریت افراد و شرکت ها
  مدیریت فرصت های فروش
  مدیریت فعالیت ها (وظایف/جلسات/تماس ها)
  مدیریت ارسال SMS، فکس و ایمیل به مشتریان
  گزارش های از پیش طراحی شده
  پشتیبانی از واحدهای پولی متفاوت
  مدیریت فایل ها و اسناد

  فضای ذخیره سازی اطلاعات:

  100 MB به ازای هر کاربر

 • رایگان
  تا سقف 1000 رکورد

  تا سقف مجموعا 1000 رکورد

  مدیریت سرنخ های فروش
  مدیریت افراد و شرکت ها
  مدیریت فرصت های فروش
  مدیریت فعالیت ها (وظایف/جلسات/تماس ها)
  گزارش های از پیش طراحی شده
  پشتیبانی از واحدهای پولی متفاوت
  مدیریت فایل ها و اسناد

  فضای ذخیره سازی اطلاعات:

  500 MB در مجموع

 • حداقل تعداد کاربران برای استفاده از سیستم 3 کاربر می باشد.
 • در زمان استفاده آزمایشی، کاربران به مدت 30 روز از تمامی امکانات پکیج انتخابی خود بصورت رایگان استفاده خواهند کرد.
 • لازم به ذکر است که بهای پکیج ها بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند.