چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

ضمن تشکر از توجه شما، برای دریافت فایل ارائه اینجا را کلیک نمایید.